Spesielle prosjekter

CSS TemplateCSS Template

Kristiansand Krematorium - Byggetrinn 1

 

AAnsvarlig arkitektkontor:
Byarkitektens kontor Kristiansand ved byarkitekt Alf Erikstad, utførende arkitekt avdelingsarkitekt Gunnar Knutsen. For første byggetrinn.

Byggherre:
Kristiansand Kommune

Areal:
400 m2

Ferdigstilt:
1981/2


Prosjektbeskrivelse:

Kristiansand kommune begynte planleggingen av krematoriet allerede i 1954. Flere prosjekt ble forkastet og nye ble utformet. Hovedformen er en dynamisk avsluttet form. De store rektangulære formene som hever seg over bygningskroppen, kollonaden, har en åpen portalkarakter. Den store arken mot sydøst er lett synlig i landskapet, og markerer krematoriet som et moderne bygg i naboskap til Oddernes kirke. De sekkeskurte, lyse teglveggene gir liv og materialfornemmelse i de relativt lukkede formene. Krematoriet ligger i en vakker kirkegård med myke terrrengformer, og de kubiske formene kontrasterer landskapet samtidig som bygningen innordner seg i det større landskapsrommet.

HTML TemplateHTML Template

Fotografier (Jan Egil Løvdahl)