Spesielle prosjekter

CSS TemplateCSS Template

Café Galleri Grimstad

Arkitekt:
Knutsen, Løvdahl, Dolva og Svensson v/ Gunnar Knutsen

Byggherre:
Nilsen/Igland

Areal:
125 m2

Totalkostnad:
1,8 millioner


Prosjektbeskrivelse:
Da vårt arkitektkontor ble engasjert til innredningsjobben sto allerede bygget der med et tomt interiør med en irregulær form og ca. 5 m under taket. Vinduer og dører var allerede på plass. Med dette utgangspunktet valgte vi å lage en romlig skulptur i form av søyler i en kvartsirkel med broer og gallerier. En speile på den ene veggen gjorde kvartsirkelen til en halvsirkel og en buet enkeltrapp ble til et barokk trappeanlegg. En bar i form av en flygelform fikk et svar i den andre verden. Et ekte flygel fullførte komposisjonen. En stor fikus ble plassert foran det speilede trappeløpet da folk også forsøkte å ta denne veien.


HTML TemplateHTML Template

 

Foto 2

HTML TemplateHTML Template

 

Foto 3