Informasjon om firma


Historie


Sivilarkitekt Gunnar Knutsen har over 40 års erfaring i prosjektering av større og mindre oppdrag. Oppdragene varierer fra store reguleringsplaner til hytter og tilbygg i skjærgården. Et spesielt interessefelt er boligområder og boligprosjekter. Av tjenester tilbys blant annet rådgivining, 3d modellering, fotomontasjer, prosjektering, byggemelding og oppfølging. Arkitekten har deltatt i flere arkitektkonkurranser hvorav en rimelig del er kommet til utførelse.

Firmanavn: Sivilarkitekt Gunnar Knutsen AS
Org nr. 979 367 082

CV Gunnar Knutsen:

1966-1971 NTH Arkitektavdelingen,

1972-1981 Ansatt hos byarkitekt Alf Erikstad Kristiansand

1981-1991 Kompaniskap arkitekfirma Knutsen, Løvdahl, Dolva Svensson

1991 Eget firma

Etter 1991 har større oppgaver ofte blitt løst i samarbeid med andre arkitekfirmaer.

 

Andre ansatte:

Administrasjon - Anne-Lill Haddeland

Administrasjon og data - Espen Nolan Knutsen

 

Kontaktinformasjon


Ta turen til kontoret

Julebauen 15, 4790 Lillesand


Ta en telefon

Mobil: +47 97 71 61 01

 

Skriv en e-post

E-post: arkitektgk(at)gmail.com