Spesielle prosjekter

CSS TemplateCSS TemplateFoto: Nicklas Winger

Høivold Brygge

Byggetrinn 1

 

Arkitekt:
Knutsen, Løvdahl, Dolva og Svensson v/ Gunnar Knutsen

Byggmester:
Kruse Smith AS

Byggeår:
1991

Antall boliger:
156

Parkering:
1,5 hvorav 1,25 i garasje


Prosjektbeskrivelse:
Bygningskomplekset ligger på nedre del av Otraelvas østre elvebredd, der Høivold Mekaniske Verksted lå tidligere. De lyse platebelagte bygningene i første byggetrinn gir assosiasjoner til bygninger i sydligere strøk. Den irregulære formen er et resultat av en smal tomt og er også betinget av at hver leilighet skal ha best mulig forhold med hensyn til utsikt, lys og innsyn. Den oppbrutte huskroppen gir også gode muligheter til individuelt tilpassede leiligheter. De moderne leilighetene har enten utsikt over byen eller utsikt mot havet. Leilighetene har kontakt med hverandre via svalganger på baksiden av bygget. Boliganlegget bygger seg pyramidalt opp i landskapet inn mot foten av Hamreheia og anlegget er godt synlig i elvelandskapet.

Tekst: Arkitekturguide for Kristiansand, 2002.

HTML TemplateHTML TemplateFoto: Nicklas winger

Høivold Brygge

Byggetrinn 2

 

Samarbeidspartnere:
Sivilarkitekt Erlend Løvstakken og arkitekt Tore Olsen

Byggmester:
Kruse Smith AS

Areal:
ca. 5000 m2

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet består av 45 leiligheter i 3 blokker. Opprinnelig var tomten planlagt som en forlengelse av byggetrinn 1 Høivold brygge. Byggherren ønsket å endre dette og vi har forsøkt å finne et uttrykk som harmonerer med byggetrinn 1. Bygget har noe av den samme dynamikken med skrå takflater og ekspressive volumer i form av heis og trappehus, og oppdelte former. Materialbruken er tegl og tynnpuss som var arkitektens opprinnelige forslag på Høivold brygge 1.