Spesielle prosjekter

CSS Template

CSS Template 3d illustrasjon FUNDAMENT

Hamresanden Seniorboliger

 

Samarbeidspartnere:
Siv. ing. A. Reinertsen, og Grønn_strek. Firma Sinus AS har utarbeidet støyanalyse

Byggherre:
Hamresanden Boligutvikling AS, Hamresanden Eiendom AS og Hamresanden Utvikling AS.

Areal:
Det vil bli ca 125 seniorleiligheter, de fleste med størrelse på ca 75m2.

 

Beskrivelse:
Bebyggelsens planmessig grep er valgt ut fra flere hensyn.

For at bebyggelsen ikke skal virke privatiserende er det lagt inn gangveier og fellesaktiviteter. Bebyggelsen er delt opp i mindre bygningsmessige enheter med mange muligheter for adkomst fra offentlig vei.

Ved at bebyggelsen er gitt en relativ tett og urban form understrekes den offentlige karakter som uterommene får, i motsetning til lavere utnyttelse med en mer privatiserende karakter. Det ”urbane uttrykket med aktive fellesområder med forhåpentlig høy aktivitet vil virke langt mer offentlig enn et stort dødt ”grøntområde” midt i bebyggelsen. Dette ser vi tydelig i en del eldre funkisreguleringer med store grønne og intetsigende områder i spredt blokkbebyggelse.

I området bygges det totalt 10 boligblokker som vist på planen. Høyde på bebyggelsen er;

Blokk nr. 1 - 4 samt søndre del av8 får 2 etasjer samt en tilbaketrukket 3. etasje.

Blokk nr. 5 – 7, nordre del av 8 samt 9 og 10 får 3 etasjer samt en tilbaketrukket 4. etasje.

3d illustrasjon FUNDAMENT
HTML TemplateHTML Template

 

Oversiktsplan