Vindmøllegangen 6

CSS TemplateCSS Template

Beskrivelse:
Det er planlagt et nybygg med brutto grunnflate på hovedplan70,9 m2. og BRA på 58,8 m2. Eksisterende bygg har brutto grunnflate på 125,5 m2 og BRA 105,9 m2. Nybygget har fått en utforming og størrelse som tilpasser seg dimensjonene i den eksisterende bebyggelsen og med en tidsmessig utforming som ikke devaluerer den eksisterende bebyggelsen.

I dag er det tre eldre bygg på tomta. Hovedbygget mot syd har råteskader i bakvegg og gulv. Loftsetasjen har for lav takhøyde til å være målbar for varig opphold. Mellombygget har samme skader og er i tillegg rasert innvending av uvedkommende. Låven har råteskder, jordgulv, og delvis sammenraste funadamenter.

Alle de eksisterende bygg er planlagt restaurert. I hovedhuset skal vinduene skiftes til en type og størrelse som er bedre tilpasset huset.

 

CSS TemplateCSS Template

Illustrasjon


CSS TemplateCSS Template

Illustrasjon


CSS TemplateCSS Template

Plantegning


CSS TemplateCSS Template

Plantegning


CSS TemplateCSS Template

Plantegning


CSS TemplateCSS Template

Snitt


CSS TemplateCSS Template

Snitt


CSS TemplateCSS Template

Snitt