Sjøhuset - Kristiansand

CSS TemplateCSS Template

Byggherre:
Sjøhuset AS

Ferdigstilt
2014

Prosjektbeskrivelse
Sjøhuset er en verneverdig bygning i retransjementet “tresse” – egentlig et tilbaketrekningssted for garnisonen på festningen. På 80 tallet arbeidet arkitekten for Byarkitekt Alf Erikstad. Undertegnede fikk levert tegninger for saltboden fra en ung restaurantør som ville gjøre den om til restaurant. Etter 40 år gikk det tregere og man ønsket å utvide med en ny front foran den verneverdige bygningen. Vi lagde et forslag til et bygg som bestod av to elementer. Nærmest bygget et nøytralt flatt tak med glass som skapte avstand til det nye og ytterst en paviljong med tre pyramideformede glasstak som var satt sammen I et sammenhengende volum med en tverrgående takrytter som gir et sammenhengende volum i den ytre delen. Interiøret var basert på en konstruksjon inspierert av “Promenade des Angalis” I Nice med fire sammensatte søyler I hjørnene og sitteplasser imellom.

Leder av byutviklingsstyret I Kristiansand sammen med bygningssjefen ønsket en slags sjøbodarkitektur med tre saltak bortover. Arkitekten leveret en skisse for dette, prosjektet gikk igjennom fordi det var nødvending for byggherrenes overlevelse. Vårt arkitektkontor trakk seg fra oppdraget.


 

CSS TemplateCSS Template
Fotomontasje