Post- og Teletilsynet

CSS TemplateCSS Template

Samarbeidspartnere:
Egerdahl og Nordbø AS Sivilarkitekter

Oppdragsgiver:
Lillesand Kommune

Areal:
Som vist er bygningens bruttoareal på ca. 4500 m2

Prosjektbeskrivelse:
Det er lagt vekt på at bygget skal fremstå som moderne men tilpasset sørlandsbyens proporsjoner og estetikk. Dette oppnås ved å brtye bygningskroppen ned i 6 kontorfløyer oppført i to og tre etasjer knyttet til en felles "gate". Arealene på bakkeplan foreslås utnyttet til publikumsvennlige og halvoffentlige funksjoner som kafeteria, auditorium, møterom og fleksible arbeidsplasser. Utnyttelse av solenergi og sjøvann til varmepumpe kan gi betydelige energitilskudd. Det er satt av 40 parkeringsplasser i parkeringskjeller og 20 plasser på bakkeplan. Vi ser muligheten for sambruk av byggets arealer på dag- og kveldstid til sjørettet sesong eller helårs næringsvirksomhet.

CSS TemplateCSS Template

Fotomontasje


CSS TemplateCSS Template

Plantegning