Norton - DPF Fabrikk

CSS TemplateCSS Template

Prosjektbeskrivelse:
Et nytt industribygg på hjørnesteinsbedriften Norton i Lillesand ble byggemeldt av et ingeniørfirma, bygget ble ikke godkjent pga. estetisk utforming. Vårt firma ble bedt om å lage nye fasader. Prosjektet er blitt gjennomført med "forenklinger" av ingeniørfirmaet som ikke fikk sin fasade godkjent.

HTML TemplateHTML Template
Illustrasjon
HTML TemplateHTML Template
Illustrasjon
HTML TemplateHTML Template
Illustrasjon