Lauvåsen

CSS TemplateCSS Template
3d illustrasjon FUNDAMENT

Lauvåsen 4B-5b (5 eneboliger)

Byggherre
Kruse Smith Eiendom AS

Areal
Per bolig ca. 140 m2

Ferdigstilt
2012

Beskrivelse
Husbankfinaniserte eneboliger. Det er valgt en knapp og stram arkitektur med stor terrasse og fleksible planløsninger der boligkjøperne kan komme med innspill.

 

Lauvåsen B4-2b (9 eneboliger)

Areal
Ca. 150 m2, med stor terrasse på 42 m2.

Ferdigstilling:
Under bygging

Beskrivelse:
Husbankfinaniserte eneboliger. Det er valgt en knapp og stram arkitektur med stor terrasse og fleksible planløsninger der boligkjøperne kan komme med innspill.

 

4B-2c – 8 eneboliger
4B-1a  - rekkehus - 6 - Er under planlegging

 

CSS TemplateCSS Template3d illustrasjon FUNDAMENT

Illustrasjon


CSS TemplateCSS Template3d illustrasjon FUNDAMENT

Illustrasjon


CSS TemplateCSS Template3d illustrasjon FUNDAMENT

Fotomontasje


CSS TemplateCSS Template

Fotomontasje


CSS TemplateCSS Template

Fasade


CSS TemplateCSS Template

Fasade


CSS TemplateCSS Template

Fasade


CSS TemplateCSS Template

Fasade


CSS TemplateCSS Template

Plantegning


CSS TemplateCSS Template

Plantegning