Langsæ Terrasse

CSS TemplateCSS Template

Byggherre:
Langsæ Terrasse AS

Areal:
2200 m2

Prosjektbeskrivelse:
Tomta er en bratt vestvendt skrent ned mot Langsævannet. Reguleringsplanen tillater relativt høy utnyttelse. Prosjektet er bygget opp av 4 hovedblokker med mellomliggende, tilbaketrukkne og terrassert bebyggelse. Dette grepet er valgt for at de 4 fremste blokkene skal få en størrelse som ikke blir for dominerende i forhold til den eksisterende begbyggelsen. Parkering er i underetasje til sammen 42 plasser. Parkeringsfasaden blir dekket med jordvoll og beplantning. Gjesteparkering skjer i eget annlegg i garasje. Til sammen parkeringsdekning på 1,5. Leilighetene varierer med i hovedsak 3 roms leiligheter på 75 m2, 6 2-roms og 4 4-roms, til sammen 29 leiligheter. Utomhusareal til sammen ca. 1000 m2 inklusive en sandlekeplass. Byggeplassen er Molandsveien 12,14 og 16 Arendal.

 


HTML TemplateHTML Template
Illustrasjon
HTML TemplateHTML Template
Tegning