Kartheia Grendehus

CSS TemplateCSS Template
Arkitekt:
Knutsen, Løvdahl Dolva og Svensson, arkitekter MNAL v/ Jan Egil Løvdahl og Gunnar Knutsen

Byggherre:
Kristiansand Kommune

Areal:
800 m2

Ferdigstilt:
1983-1984

Beskrivelse:
Bygningen følger en langstrakt kolle i et bratt heng og har fått bakkekontakt i to plan. Mot sydøst favner bygget et område med småkupert "sørlandsterreng". Det vokser endel bjørk nær ved bygget, ellers er det blandet småfallen skog. Bygget ligger i en av "eneboligbyene" som de nyere deler av Kristiansand stort sett består av. Bygningens form er delvis diktert av dette naboskapet.
Bydelen hadde bortsatt fra lokaler i skolene, ikke et eneste treffsted å by på. Huset er derfor ment som et all-aktivitetssenter, og det rommer klubbaktiviteter ikke bare for mindreårige og ungdom: eldre mennesker vil også finne adspredelsesmuligheter i grendehuset.


Hele førsteetasjen er langs den ene langveggen dekket med en arkade som fungerer som et overdekket fortau. To "ploger" stikker ut på langveggen. Den ene inneholder trapperom med en diagonalstilt heis, den andre et treffrom i annen etasje. Grenehuset inneholder fortuen pliktmessige fasiliteter som toaletter, garderober, tilfluktsrom, kjøkken etc. også verksted for dem som er glad i å skru på mopeden, mørkerom for fotointeresserte, øverom, større og mindre møterom som kan slås sammen til festsal, og bydelskino. Planløsningen er styrt utfra ønsket om en uformell og enkel kobling mellom ulike funksjoner. Korridoren er et viktig oppholdsrom/ treffrom. Samtidig som bygningen har formslektskap med omgivende eneboliger, har vi ved utformingen av fasaden lagt vekt på å markere bygningens spesielle rolle som et aktivt samlingssted i "grenda".