CSS TemplateCSS Template

Byggherre:
Elisabeth Akselsen / Eilif Hertel Aas

Areal:
60 m2

Ferdigstilt:
2008


Prosjektbeskrivelse:
Utgangspunktet for prosjektet er en eksiterende hytte såkalte "Linge hytta" på Kalvøya i Lillesand. Hytta hadde en særdeles dominerende plassering 2 meter fra sjøen hvor den stod alene og lyste hvitt på flere kilometers avstand. Hytta var et dårlig forsøk på en kopi av et slags sørlandshus. Planutvalget tillot derfor riving av hytta og oppsetting av ny hytte på den gamle grunnmuren. Den nye hytta har fått en utforming som tar opp i seg de avrundede svaberga og materialbruken er holdt i naturfarger, med en basis av stein som vokser opp fra svaberget.

 

 

 

 

HTML TemplateHTML Template
Illustrasjon
HTML TemplateHTML Template
Illustrasjon