Bofellesskapet Hånes

CSS TemplateCSS Template

Arkitekt:
Knutsen, Løvdahl, Dolva og Svensson arkitekter MNAL v/ Gunnar Knutsen og Jan Egil Løvdahl

Byggherre:
Bofellesskapet, Hånes: Andersen, Bøe, Eikås, Hansen, Tapper, Zahl.

Areal:
700 m2

Prosjektbeskrivelse:
Tekst: Bygg for fremtiden messekatalog 1984:
Dette prosjekt er ett av mange svar på utfordringen som ble gitt i boligmessen "Bygg for Fremtiden" 1984. Vi har forsøkt å antyde en retning boligutviklingen vil ta. Det blir nødvendig å finne løsninger som svarer på de store endringene i familiesammensetninger og yrkesforhold vi ser avtegne seg: Mer fritid, økt deling på tilgjengelig arbeid, kjernefamiliens isolasjon og manglende slektskontakt, og ikke minst de stadig økende bokostnadene. Vi har valgt en kollektiv boform som kan gi beboerene mulighet for å: - Unngå isolasjon og sosial utrygghet, ved den kontakt som fellesarealene gir - Redusere bo og levekostnader ved den anledning beboerne får til å gå sammen om storinnkjøp av ulike matvarer, maling, huholdningsartikler, større fellesanskaffeler o.l. - Gi og motta praktisk sosial hjelp ved sykdom, ferieavvikling, barnevakt, behov for reparasjoner av klær, av inventar, bil o.l.

Anlegget består av 5 familieboligenheter. Vi har løst kjernefamiliens behov innenfor va. 100 m2 og disponert resten til fellesformål i to soner, en for praktisk arbeid som vaskeri, verksted, trim og lek. Den andre sonen rommer felles peisstue, kjøkken og spis/allrom.


HTML TemplateHTML Template
Foto
HTML TemplateHTML Template
Fasadetegning