Festningsgata

CSS TemplateCSS Template

Samarbeidspartnere:
Sivilarkitekt Jan Egil Løvdahl

Byggherre:
Kruse Smith AS

Areal:
ca. 600 m2

Ferdigstilt:
1990


Prosjektbeskrivelse:

Tomta er resten av det som ble igjen av den ytre husrekka i kvartal nr. .. mot festningsgata da denne ble utvidet. Tomta er ganske lang og smal. Bebyggelsen består av næringsbygg i 1 og 2 etasje og boliger i 3 etasje. Huset er utformet på slutten av 80 tallet og bærer preg av en litt vilter tolkning i postmodernistisk ånd. Det er lagt endel vekt på hjørnets uforming som et signal. (Hjørnet er også trukket halvannen meter inn fra Skippergata for som intensjonen var i den gamle reguleringsplanen å trekke den nye bebyggelsen inn fra Skppergata når den gamle bebyggelsen skulle rives og kvartalet fornyes.)

Arkitekturguide for Kristiansand: Bygget i tre etasjer er i betong, mens yttervegger er gipset inn- og utvendig. Inngangspartiet er kledd utvendig med ikke-brennbare plater. Fasaden har forøvrig trebekledning.