Kilden Kulturhus - "Duett"

CSS TemplateCSS Template

Prosjektbeskrivelse:

Konkurranse om ny teatersal og ny konsertsal i Kristiansand. I forslaget er også medtatt ny musikk, dans og dramaskole. Hovedgrepet var synliggjøring av de to hovedfunksjonene i to hvite former med slektskap i formspråk og materialvirkning med Korsmos silo. Et bygg som kunne tåle å bli sett fra alle kanter i byen, også baksiden. Et tak som med sin svai og sine blå flater på kvelden ville flyte over en lysstripe som to blå vinger og en foajé med en foss av et glasstak som ville brakt regnvannet ut i kanalen i et gardin foran inngangen. Et parkeringsgrep på baksiden sammen med en biscene som kunne åpnes mot det fri kunne gi en friluftsccene med plass til 5-10.000 mennesker som Quartens intimscene.

CSS TemplateCSS Template

Illustrasjon


CSS TemplateCSS Template

Illustrasjon


CSS TemplateCSS Template

Illustrasjon