DNB - LIllesand

CSS TemplateCSS Template

Samarbeidspartnere:
Vei/Regulering - Sivilingeniør Arild Reinertsen

Byggherre:
Tor Asbjørn Hansen

Areal:
ca. 2200 m2 pluss parkering


Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet har gått igjennom flere ulike faser. I det siste alternativet er det planlagt å huse et helsesenter og utvidelse av Lillesand Reisebyrå. Prosjektet er i sin helhet tenkt som et forretning og kontorbygg. Totalvolumet er delt opp i tre enkeltbygg for at hver enkelt av byggene skal harmonere i størrelsesorden i nabolaget. Det vil si at hvert enkelt av byggene er mindre enn meierigården. Forøvrig er utformingen foreløpig skissemessig men vi ønsker oss et bygg som tydelig er bygget i dag og ikke en kopi av noe fra 1880 tallet som for eksempel det eksisterende DNB bygget.

 


 

CSS TemplateCSS Template
Illustrasjon