Nils Henrik Abels Hus

CSS TemplateCSS Template
Samarbeidspartnere:
Sivilarkitekt Nils Svensson

Byggherre:
Statsbygg/Agder Distrikthøgskole

Areal:
1525 m2

Ferdigstilt:
1991

Prosjektkostnad:
27 000 000 (1991)


Prosjektbeskrivelse:

Det har vært en målsetning å lage en moderne bygning som samspiller med sine omgivelser dynamisk og utfordrende. Man gjenkjenner fortid og erkjenner nåtid. Byygningen skal med sin plassering formidle en sårskilt funksjon, her skal opptil 850 personer kunne oppholde seg samtidig og få både romopplevelse og læring. Bygningens naboer med et fredet ekserserhus på den ene siden og et bevaringsverdig bolighus, som nå er museum, på den andre siden, tilkjennegir en ydmykhet mot hele kvartalets kvaliteter i form av den bebyggelse som kjennetegner bydelen. Nybygget måtte harmonere i form, materialbruk og byggehøyde med sine naboer, slik at kvartalet kan danne en samlet enhet med gamle og nye bygninger.

CSS TemplateCSS Template

Foto


HTML TemplateHTML Template

Foto

CSS TemplateCSS Template
Fasadetegning